Çocuklarımız Yarınımız (Azat BAYKAL)

Çocuklarımız Yarınımız (Azat BAYKAL)

ÇOCUKLARIMIZ YARINIMIZ – YARINIMIZ YELKEN

Bir yelkenci bir birim zamanda diğer sporlara göre ortalama 300 kat daha fazla karar üretir.

Bir yelkenci raftan optimistini indirirken rakibine ihtiyacı olduğunu bilir.

Bir yarışı yapabilmek için en az iki rakibinin olmasını,rakibinin ise can dostu olduğunu bilir.

Ailedir, bireydir.
Üç kişilik bir yarışta bile onbeş hakemin kendisi için var olduğunu bilir.

Alçak gönüllüdür.
Doğa’nın büyüklüğünde kendinin küçüklüğünü bilir.

Kendine güvenir.
Bir yere su, rüzgar ve kendi becerisiyle varır.

Dosttur, güvenilir.
Birinci gittiği yarışta bile, yarışı bırakıp yardıma koşar.

Kıymet bilir.
Bir küçük gırcalanın, dostlarının ve zamanın kıymetini bilir.

Tek doğrusu yoktur.
Bitişe farklı çözümlerle gidileceğini bilir, çözümünü sürekli irdeler.

Bilgilidir.
Kuralları, yorumlarını ve bütünün işleyişini, yaşama uygulanışını bilir.

Korkusuzdur.
Bildiğini bilir, bilmediğini öğrenir, sadece bilmediğinden çekinir.

Yenilikçidir.
Bilgisini, donanımını, kendisini yeniler.

Dürüsttür, dürüst olmaya davet eder.

Haksızlığa karşıdır, tavrı bellidir, doğru bildiğini savunur.

Yanlış bildiğini, hatta zannettiğini usulünce “protesto” eder.
Düşüncelerini nesnel, kuramsal ve görsel biçimde aktarır.
Çevre koşullarını irdeler, katılımcılarını belirler.

Takipçidir.
Katılırken, yarışırken, protesto ederken, başarırken…

Sabırlıdır.
Rüzgarı bittiğinde, duruşması sürdüğünde beklemesini bilir.

Sabırsızdır.
Adaletin, başarının gecikmesine, geri kalmışlığa sabırsızdır.

Saygılıdır.
Kendine, rakibinin hakkına, yasalara, kurallara, doğaya saygılıdır.

Özverilidir.
Defalarca dünya şampiyonu olur, bu uğurda okulunu bile erteler.

Örnektir.
Ülkesini temsil eder. Arkadaşlarına örnek olur.

Zengindir.
Vereceği şeyi çok, vereceği dostu çoktur.

Özgürdür.
Davranışıyla, düşüncesiyle, varlığı-savunduklarıyla özgürdür.

Belirleyicidir.
Tüm bu beceri ve erdemleriyle toplumun değerlerini belirler…!

Azat Baykal (TYF Eski Başkanı)

29.05.2014

Yelken- Yetkinlik (Yılmaz ARGÜDEN)

Yelken- Yetkinlik (Yılmaz ARGÜDEN)

Yelken, Yöneticilik Yetkinliğini Geliştirir
Yelkencilik sadece bir spor değil, ayni zamanda önemli bir eğitim aracıdır.
Öncelikle, yelkencilik bir hedef belirlemeyi ve bu hedefe ulaşabilmek için önceden çevre şartlarını inceleyip, detaylı planlama yapmayı gerektiren bir spordur. Bu nedenle, yöneticiler için planlama deneyimi kazanma aracı olarak kullanılabilir.
Bu planlama süreci sadece rotayı içermez, ayni zamanda su, enerji, yiyecek ve bakim malzemesi gibi birçok yaşamsal kaynağın da planlanmasını gerektirir. Bu yönüyle yelkencilik, yöneticilikte gerekli olan konunun tüm yönleriyle planlanması ve kaynakların etkin kullanılması becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Yelken de hayat gibi dinamiktir. Basari doğru kararlar kadar çevre şartlarının da uygun olmasına bağlı olabiliyor. Üstelik her ne kadar detaylı ve iyi düşünülmüş planlar yapılmış olursa olsun, değişen şartlara hızla uyum sağlayabilmek de basari için önem taşıyor. Yelken yarışlarında da hem her gün hava şartlarında değişkenlik vardır, hem de rakiplerin yaptıkları seçimler hava şartlarından herkesin farklı şekilde yararlanmasına neden olur. Bu yönüyle de yelken, yöneticileri değişen şartlara uyum sağlayabilme yetkinliklerini geliştirmeye ve rekabete hazırlar.

Hayatta basariyi etkileyen önemli unsurlardan birisi de ortaklıklardır: evlilik, iş ortaklığı, takım arkadaşlığı gibi. Yelken sporunda da başarıyı ve keyfi geliştiren faktörler arasında ortak ile anlaşma ve uyum vardır. Bu yönüyle de yelken, yöneticileri takim çalışmasına da hazırlar.

Yelkencilikte takım içinde ve başka teknelerdekiler ile sahildekilerle iletişim kurma yetkinliği önem taşımaktadır. Bu nedenle, yelken iletişim yetkinliklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Toplumsal hayat kurallara uymayı gerektirir. Kuralların rasyonel nedenleri olması ise onlara uyumu artırır. Yelken için de geçerli olan bu durum, yöneticileri kurallara uyum sağlamaya da hazırlar.

Yelkenciliğin önemli şartlarından birisi de riskleri önceden görmeye çalışmak ve her türlü risk için hazırlıklı olmaktır. Bu nedenle, yelken yöneticilikte çok önemli bir faktör olan risk yönetimi konusunda da deneyim kazandırır.

Yelkende önemli ilkelerden birisi de “her şeyin bir yerinin olması ve her şeyin her zaman düzenli olarak yerinde olmasının sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim için önemli olan şeffaflık ve açıklık ilkeleriyle uyumlu olan bu anlayış aslında karar almada hızı ve risklerden korunmayı sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yönüyle de yelkencilik yöneticiliğe hazırlanmada yardımcı olur.

Hem yelkende, hem de is hayatında basari için gerekli önemli konulardan birisi de disiplinli olmaktır. Tabiat hataları affetmez. Bu nedenle, yelkende disiplin hayati önem taşır. Bu yönüyle de yelken yöneticilik yetkinliklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Özetle, yelken sadece keyifli bir spor değil, ayni zamanda yöneticilik yetkinliklerini de geliştirmeye destek olabilecek bir eğitim aracıdır.

Dr. Yılmaz Argüden (ARGE Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

29.5.2014