Çocuklarımız Yarınımız (Azat BAYKAL)

Çocuklarımız Yarınımız (Azat BAYKAL)

ÇOCUKLARIMIZ YARINIMIZ – YARINIMIZ YELKEN

Bir yelkenci bir birim zamanda diğer sporlara göre ortalama 300 kat daha fazla karar üretir.

Bir yelkenci raftan optimistini indirirken rakibine ihtiyacı olduğunu bilir.

Bir yarışı yapabilmek için en az iki rakibinin olmasını,rakibinin ise can dostu olduğunu bilir.

Ailedir, bireydir.
Üç kişilik bir yarışta bile onbeş hakemin kendisi için var olduğunu bilir.

Alçak gönüllüdür.
Doğa’nın büyüklüğünde kendinin küçüklüğünü bilir.

Kendine güvenir.
Bir yere su, rüzgar ve kendi becerisiyle varır.

Dosttur, güvenilir.
Birinci gittiği yarışta bile, yarışı bırakıp yardıma koşar.

Kıymet bilir.
Bir küçük gırcalanın, dostlarının ve zamanın kıymetini bilir.

Tek doğrusu yoktur.
Bitişe farklı çözümlerle gidileceğini bilir, çözümünü sürekli irdeler.

Bilgilidir.
Kuralları, yorumlarını ve bütünün işleyişini, yaşama uygulanışını bilir.

Korkusuzdur.
Bildiğini bilir, bilmediğini öğrenir, sadece bilmediğinden çekinir.

Yenilikçidir.
Bilgisini, donanımını, kendisini yeniler.

Dürüsttür, dürüst olmaya davet eder.

Haksızlığa karşıdır, tavrı bellidir, doğru bildiğini savunur.

Yanlış bildiğini, hatta zannettiğini usulünce “protesto” eder.
Düşüncelerini nesnel, kuramsal ve görsel biçimde aktarır.
Çevre koşullarını irdeler, katılımcılarını belirler.

Takipçidir.
Katılırken, yarışırken, protesto ederken, başarırken…

Sabırlıdır.
Rüzgarı bittiğinde, duruşması sürdüğünde beklemesini bilir.

Sabırsızdır.
Adaletin, başarının gecikmesine, geri kalmışlığa sabırsızdır.

Saygılıdır.
Kendine, rakibinin hakkına, yasalara, kurallara, doğaya saygılıdır.

Özverilidir.
Defalarca dünya şampiyonu olur, bu uğurda okulunu bile erteler.

Örnektir.
Ülkesini temsil eder. Arkadaşlarına örnek olur.

Zengindir.
Vereceği şeyi çok, vereceği dostu çoktur.

Özgürdür.
Davranışıyla, düşüncesiyle, varlığı-savunduklarıyla özgürdür.

Belirleyicidir.
Tüm bu beceri ve erdemleriyle toplumun değerlerini belirler…!

Azat Baykal (TYF Eski Başkanı)

29.05.2014