Amatör Denizci Belgesi (ADB)

“AMATÖR DENİZCİ BELGESİ (ADB)” VE ” KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRÜ (KMT)” SINAVLARI

Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (KMT) sınavları Liman Başkanlıkları tarafından yapılmakta ve belgeler bu başkanlıklarca verilmektedir..

Ayrıntılar https://ades.udhb.gov.tr/ adresinde.